Finans Nedir?

En temel  anlamıyla finans  (finance) terimi, para yönetiminde etkili olan iş disiplinini ifade eder. Genellikle ve haklı olarak fiili ekonominin bir dalı olarak sınıflandırılır. Buna göre, ekonomi prensiplerine hâkim olan insanlar, finansal konseptleri sezgisel değilse bile tipik olarak kolayca kavrarlar. Bu bağlamda finans alanında değineceğimiz en önemli konuların; bütçeleme, borçlanma, borç verme, tasarruf ve yatırım kavramları olacaktır.

finansal veri

Mali ilke ve yöntemlerin uygulanmasında, söz konusu varlığın türüne göre özel öneme sahip olma eğilimi vardır. Sonuç olarak, finans genellikle dört ana kategoriden oluşur:

  • Bireysel finans veya hane halkı finansmanı veya tüketici finansmanı
  • İşletme finansmanı veya kurumsal finans
  • Kâr amacı gütmeyen kurumların finansmanı
  • Devlet finansmanı veya kamu finansmanı

Finansal Hizmetler ve Finansal Yönetim

Öncelikle finansal hizmetler ile finansal yönetim fonksiyonu arasındaki ince çizginin varlığını hatırlatarak başlayalım ve kısaca, finansal hizmetlerin önemli rollerini sayalım:

  • Tasarruf sahipleri ve borçlular arasında fonları etkin bir şekilde organize etme.
  • İşletmeler ve hükümetler için sermaye artırımı
  • Yatırım önerisi sunmak
  • Yatırım hesaplarını yönetme
  • Mali kayıp risklerini azaltmak (sigorta kavramının özü)

Bu arada, finansal yönetim işlevinin işletmeler, kâr amacı gütmeyen kuruluşlar ve devlet kurumları içinde çeşitli şekillerde mevcut olduğunu da belirtelim.

Bu iş alanındaki insanlar örgütsel fonların bilgili, yasal, doğru ve etkin kullanımından sorumludur. Kâr amacı gütmeyen işletmelerin durumunda ise finansal yöneticiler kârlılığı artırmak için stratejiler bulmada ve uygulamada anahtar rol oynamaktadır.

Finansal Veri

Finans, para akışları, varlıklar (sahip olunan varlık) ve yükümlülükler (borçlar) ile alakalı olarak veri toplama ve analizine büyük ölçüde bağımlıdır.

Buna göre en iyi kuruluşlar tarafından mali kayıt tutma ve raporlama ile ilgili birçok düzenleme oluşturulmuştur.  Bu kuruluşlar aynı zamanda iç yönetim raporlama sistemlerinde sürekli geliştirmeler arayışı içinde olmuşlardır. Aynı şekilde, kendi maliyelerini yöneten bireyler ve hane halkları da en etkili biçimde kendi kayıtlarını tutma konusunda oldukça organize ve hassas olma eğilimindedir.

Ölçme ve Yönetme

Ölçemediğinizi yönetemezsiniz sözü iş dünyasında çok eskiden beri kullanılan bir ifadedir.  Maliye, özellikle veri odaklı bir alan olarak uzun bir geçmişe sahiptir ve çok çeşitli işletmelerdeki  yöneticiler genellikle, kurumları akıllıca yönetmek için en önemli verileri tedarik etmeleri ve yorumlamaları için mali organizasyonlarını yüksek bir önem atfederek yönetmektedirler.

Muhasebe ve İşletme Dili

Muhasebe uzun süredir iş dünyasının dili olarak tanımlanmıştır. Kurulan muhasebe ilkeleri, mali kayıt tutma ve raporlamaya kılavuzluk eder. Sonuç olarak, temel muhasebe konseptlerine en azından aşina olmak, çoğu finansal uzman için son derece yararlıdır.

Kamu muhasebe yöneticileri, yatırımcıların, para yöneticilerinin, menkul kıymet analistlerinin ve mali danışmanların dayandığı mali raporların doğruluğunun temini görevini üstlenir.

Birçoğu, finansal yönetimin yöntem ve teknikleri konusunda tavsiyeler vermek de dahil olmak üzere yönetim danışmanlığı hizmetleri de sunmaktadır.

Akademik Disiplin Olarak Finans

Finans eğitimleri, hem lisans hem de lisansüstü düzeyde çok yaygındır. Dahası, pek çok üniversitede finans eğitimi uzun süredir en popüler bölümler arasında olma eğilimindedir. Bu durum finansal bilginin istihdam piyasasındaki kanıtlanmış faydasını yansıtmaktadır.

Sonuç

Bu ilk makalemizde finansın temel kavramları ve kısa bir özeti yapılmıştır. Bundan sonraki yazılarımızda hepsi tek tek ve detaylı olarak anlatılarak sunulcaktır.

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir